Pangunang's Egg - No More Mr Nice Guy

Stå ut och inte ge upp

Så glad jag känner mig. Har nyss blivit lite extra på g inför träningen idag. De ska bli lite bröst idag hade jag tänkt så här är de ju bara att träna på och göra sitt bästa. De gäller ju nu att man tränar ochverkligen håller igång för att kunna lyckas. Jag älskar ju verkligen att träna och verkligen ge gärnet men då gäller ju att man verkligen kör all in för att de ska funka och då är de ju så med att vissa dagar känner man sig mer på g och pumpad än andra dagar man de är bara att jobba vidare så klart så blir de bra.